Politika zasebnosti

S to Politiko zasebnosti želi PLAN-NET SOLAR d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: "MG Motor" ali "mi/naši") obvestiti osebo, katere osebne podatke zbira, uporablja in hrani (z drugimi besedami: obdeluje) preko svoje splošne spletne strani www.mgmotor.eu in posebnega spletnega mesta za predstavitve. Te osebe lahko vključujejo poslovne stike, prodajalce, direktorje, zastopnike, potencialne stranke in njihove predstavnike, zaposlene in/ali delničarje, če je to primerno. Družba MG Motor bo poskrbela za ustrezno upravljanje podatkov. V tej izjavi uporabljamo besedo "vi" za vsakogar, ki spada v področje te izjave.

Za druge storitve, ki jih ponuja MG Motor, lahko velja posebna izjava o zasebnosti.

1. Osebni podatki, ki jih zbiramo

Osebni podatki so vsi podatki, ki se nanašajo na identificirano ali določljivo fizično osebo. Osebne podatke uporabljamo za vodenje poslovanja, zagotavljanje naših storitev, sklepanje pogodb in zaščito svojih interesov. Kar zadeva splošna in posebna spletna mesta, obdelujemo osebne podatke, če nam jih posredujete oziroma ko jih prejmemo od vas, na primer med vašim poslovanjem z nami ali med vašo uporabo splošnega ali posebnega spletnega mesta.

Glede na dejavnost obdelave, so podatki, ki jih obdelujemo v zvezi z vami, naslednji:

Da bi vam lahko zagotovili naše storitve, je določene osebne podatke obvezno posredovati. Če na splošnem ali posebnem spletnem mestu ne navedete osebnih podatkov, označenih kot obvezne, vam morda ne bomo mogli zagotoviti naših storitev.

2. Dostop do osebnih podatkov

Dostop do vaših osebnih podatkov je omejen. V naši organizaciji je posameznikom dostop do osebnih podatkov omogočen le na podlagi nujnosti vedenja.

V nekaterih primerih vaše osebne podatke delimo s tretjimi osebami. MG Motor lahko vaše osebne podatke deli z:

Vaše osebne podatke bomo posredovali zgoraj omenjenim tretjim osebam samo za namene, navedene v tej izjavi o zasebnosti, in samo v obsegu, ki ga dovoljujejo veljavna zakonodaja in predpisi.

Tretje osebe, ki jim posredujemo vaše osebne podatke, so same odgovorne za skladnost z veljavnimi zakoni o varstvu podatkov, razen če delujejo kot naš obdelovalec podatkov. Nismo odgovorni za način, kako te tretje osebe ravnajo z vašimi osebnimi podatki, ali ravnajo v skladu z veljavnim zakonom o varstvu podatkov, če delujejo kot neodvisni upravljavec podatkov.

3. Mednarodni prenosi osebnih podatkov

Trenutno osebnih podatkov ne prenašamo prejemnikom, ki se nahajajo zunaj EGP. Če pa bomo vaše osebne podatke prenesli zunaj EGP v prihodnosti, vas bomo o tem vnaprej obvestili. Takrat bomo vzpostavili ustrezne zaščitne ukrepe za zagotovitev primerne zaščite.

4. Naše pravne podlage za obdelavo

V skladu z zakoni o varstvu podatkov lahko osebne podatke obdelujemo le, če se lahko zanašamo na enega ali več pravnih razlogov za obdelavo. To so:

5. Namen in pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

MG Motor obdeluje osebne podatke za spodaj opisane namene. Kot je pojasnjeno zgoraj, lahko obdelava v tem kontekstu vključuje prenose tretjim osebam in/ali zunaj EGP. Občasno lahko objavimo posebna obvestila, ki vsebujejo (dodatne) podrobnosti o določenih postopkih ali programih, ki jih sprejmemo.

Namen Pravna podlaga
Priprava in/ali vzpostavitev in vzdrževanje odnosov s strankami ali prodajalci z vami ali organizacijo, ki jo zastopate. Pogodba
Zakoniti interesi
Odziv na vaše zahteve po informacijah ali poizvedbi. Pogodba
Zakoniti interesi
Zagotavljanje fizične in sistemske varnosti ter IT varnosti, vključno z varnostjo naše spletne strani. Pogodba
Zakoniti interesi
Analiza uporabe našega spletnega mesta, vključno s kliki in drugimi podatki, povezanimi s posameznikovo uporabo spletne strani, večinoma prek storitve Google Analytics.Zakoniti interesi
Korporativne transakcije/skrbnost. Med potencialno združitvijo ali prevzemom so lahko vaši osebni podatki posredovani potencialnemu kupcu ali vlagatelju.Zakoniti interesi
Reševanje sporov, obramba pravnih zahtevkov, skladnost. Pravna obveznost
Zakoniti interesi
Javni interes
Če želite ostati obveščeni o novem MG ZS, nam posredujete vaš elektronski naslov, ime in državo bivanja. Soglasje (če je primerno)
Zakoniti interesi
Da vam ali vašemu podjetju lahko ponudimo brošure, tržne informacije ali oglase po elektronski pošti, pošti ali telefonu. V obsegu, ki ga zahteva veljavno pravo, bo zbrano vaše predhodno soglasje. Soglasje (če je primerno)
Zakoniti interesi

Ne uporabljamo nikakršnega avtomatiziranega odločanja brez človekovega posredovanja, ki bi vplivalo na posameznike, na katere se nanašajo osebni podatki.

6. Vaše pravice

Dolžni smo vas obvestiti o vaših pravicah:

Svoje pravice, z izjemo (vii), lahko uveljavljate tako, da nam pošljete zahtevo na kontaktne podatke, vključene v to Politiko zasebnosti, in v obsegu, kot vam take pravice pripadajo v skladu z veljavno zakonodajo.

7. Obdobje hrambe

Vaših osebnih podatkov ne bomo shranjevali dlje, kot je potrebno, glede na namene, navedene v Politiki zasebnosti, razen če od nas to zahtevajo zakon ali drugi predpisi. Prosimo, upoštevajte, da smno lahko zakonsko zavezani, da osebne podatke, ki jih imamo o vas (neposredno ali posredno), hranimo za določeno obdobje po preteku relevantnosti teh informacij za namene davčnega in korporativnega prava.

8. Spremembe te Politike zasebnosti

To Politiko zasebnosti lahko občasno spremenimo ali posodobimo, da zagotovimo, da so podatki posodobljeni. O vseh spremembah boste obveščeni, če smo to dolžni storiti.

9. Kontakt

Če imate kakršna koli vprašanja ali komentarje glede te Politike zasebnosti in/ali obdelave vaših osebnih podatkov, prosimo, da se obrnete na: info@mgmotors.si.